Dział Prawny

Jako jedyni łączymy Projektowanie z Pełną Obsługą Prawną całego procesu inwestycji.

W celu usprawnienia i zabezpieczenia interesów naszych Klientów związanych z procesem inwestycyjnym oferujemy usługę szeroko rozumianej obsługi prawnej oraz doradztwa inwestycyjnego.
Jesteśmy pionierami w zakresie połączenia oferowanych usług na polskim rynku. Nie bazujemy na wiedzy teoretycznej, jesteśmy Praktykami. Żyjemy procesem budowlanym każdego dnia, znamy doskonale aspekty formalne, projektowe i wykonawcze towarzyszące każdej inwestycji. Zrealizowaliśmy bezpiecznie kilkadziesiąt inwestycji, głównie przemysłowych, biurowych, usługowych i mieszkaniowych.

Swoje usługi kierujemy w szczególności do:

• Inwestorów
• Firm Budowlanych – Generalnych Wykonawców, Podwykonawców
• Jednostek Projektowych – Architektów, Konstruktorów, Projektantów instalacji i innych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

• Przygotowywanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości i oceny stanu prawnego
• Opiniowanie i sporządzanie umów transakcji na rynku nieruchomości (najmu, dzierżawy, użyczenia), umów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie, hipoteka)
• Uzyskiwanie w imieniu Klienta zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji inwestycji (pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych)
• Obsługa prawna związana z projektowaniem i budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych
• Konstruowanie i opiniowanie wszelkich umów dotyczących procesu inwestycji, prowadzenie negocjacji w tym zakresie
• Doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym
• Rozwiązywanie sporów pomiędzy Inwestorami, Projektantami, Wykonawcami, Deweloperami, i ich Klientami poprzez prowadzenie negocjacji, postępowań mediacyjnych, postępowań sądowych

Przedstawiony katalog usług nie jest katalogiem zamkniętym, dlatego chętnie zajmiemy się każdym problemem przedstawionym nam przez Klienta, który powstał w związku z obsługą inwestycji. Swoje usługi świadczymy na całym terytorium Polski.

Dział prawny: