Inwestor zastępczy

Starając się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów, proponujemy usługę Inwestora Zastępczego. Zastępujemy Inwestora na całym etapie procesu inwestycyjnego: od zakupu działki, poprzez projekt i wszelkie formalności z nim związane, przeprowadzenie budowy, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jesteśmy grupą specjalistów: projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego i prawników, którzy przeprowadzą Inwestora przez proces inwestycyjny, oferując wsparcie zarówno w aspektach prawnych i administracyjnych, projektowych, inżynierii budowlanej.

 

W ramach funkcji Inwestora Zastępczego proponujemy:

 • poznanie Inwestora, jego potrzeb związanych z inwestycją i przygotowanie planu działania

 • znalezienie terenu pod inwestycję, sprawdzenie jej stanu prawnego, ocena pod kątem warunków przestrzennych i technicznych

 • przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej

 • przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania projektu budowlanego i wykonanie tzw. prac przedprojektowych (wykonanie mapy dc. projektowych, wykonanie badań geologicznych, uzyskanie warunków na dostawy mediów, ewentualnie uzyskanie decyzji administracyjnych: warunków zabudowy
  i decyzji środowiskowej)

 • sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

 • sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej

 • przygotowanie materiałów przetargowych, kosztorysów i harmonogramu prac
  w celu wyboru wykonawcy

 • przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych,

 • przygotowanie przez prawników wszelkiego rodzaju umów niezbędnych do realizacji inwestycji, prowadzenie negocjacji w imieniu Inwestora

 • przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem dokumentacji wykonawczej

 • nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, w branżach:
  – konstrukcyjno-budowlanej
  – instalacji sanitarnych
  – instalacji elektrycznych

 • kontrolowanie prac budowlanych i ich zgodności z projektem

 • kontrolowanie kosztów budowy, ich bieżąca analiza

 • przeprowadzanie spotkań koordynacyjnych na budowie

 • przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń poszczególnych etapów budowy, w tym odbioru końcowego inwestycji

 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczenie końcowe inwestycji

 • wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie kompletu dokumentów Inwestorowi