Hala Magazynowa Paliw Alternatywnych

Powierzchnia:
Data:
2021/2022
Lokalizacja:
Inwestor:
Zakres prac:
PB., P.W.