Hala Magazynowa Paliw Alternatywnych

Powierzchnia:
Data:
2022/2023
Lokalizacja:
Inwestor:
Cemex Sp. z o.o.
Zakres prac:
PB., P.W.