Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Obiekt:
Budynek biurowo-dydaktyczny - przebudowa i remont elewacji
Lokalizacja:
Łódź ul. E. Plater
Data:
2018 / 2019
Inwestor:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi