Rozbudowa hal stalowych – możliwości i ograniczenia

Rozbudowa hal stalowych – możliwości techniczne

Wielu Inwestorów wraz z rozwojem swoich firm staje, przed koniecznością rozbudowy istniejących obiektów (np. hal stalowych). Jest to kwestia bardzo pozytywna, gdyż świadczy o rozwoju przedsiębiorstwa, natomiast z punktu widzenia budowlanego może nieść ze sobą drobne trudności.

Kwestią podstawową jest stan techniczny i wiek danego obiektu budowlanego. W przypadku hal produkcyjnych czy magazynowych, które były realizowane w niedawnym czasie sprawa jest prostsza. Obiekty przemysłowe, które powstały kilkanaście lat wcześniej wymagają większej uwagi i nakładów prac projektowych.

Drugą kluczową kwestią jest możliwość oddzielenia części istniejącej i projektowanej (zarówno funkcjonalnie, jak i konstrukcyjnie), co może znacząco ułatwić inwestycję zarówno pod kątem projektowym, jak i wykonawczym. Chodzi tutaj głównie o kwestie związane z ochroną pożarową budynku hali stalowej. W przypadku oddzielenia obu części poprzez przegrodę przeciw pożarową (np. ścianę oddzielenia pożarowego z drzwiami i bramami pozwalającymi na komunikację pomiędzy nimi) sprawa znacząco się upraszcza. W myśl obowiązujących przepisów nie trzeba wówczas ingerować w część istniejącą i sprawdzać poprawności jej rozwiązań pod kątem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (co bywa bardzo trudne i skomplikowane w obiektach mających kilkanaście czy kilkadziesiąt lat). Traktuje się wówczas taką rozbudowę jak nowy, niezależny obiekt i znacząco przyśpiesza to realizację inwestycji.

Przy każdej rozbudowie hali pojawiają się różnego rodzaju ograniczenia związane z funkcjonowaniem części istniejącej, które należy rozwiązać zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym. Zależy to od wielu czynników: np. czy przy realizacji części istniejącej brano pod uwagę możliwość rozbudowy, bądź czy infrastruktura towarzysząca pozwala na zrealizowanie inwestycji. W tym miejscu bardzo ważne jest wykonanie szczegółowej koncepcji rozbudowy.

W jej zakres wejdzie:

  • inwentaryzacja części istniejącej,
  • analiza kwestii ochrony przeciwpożarowej,
  • sprawdzenie możliwości przebudowy infrastruktury towarzyszącej (place utwardzone, miejsca postojowe, media),
  • analiza konstrukcji pod kątem rozbudowy
  • oraz najważniejsze czyli pokazanie wielkości planowanej rozbudowy.

Opracowanie to, uwzględnia zarówno ograniczenia jak i możliwości i stanowi doskonały podkład do projektu rozbudowy hali produkcyjnej lub hali magazynowej.

Rozbudowa hal stalowych a zagospodarowanie przestrzenne

Dodatkowym elementem, na podstawie którego zostanie wykonana koncepcja są możliwości przestrzenne wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Decyzji o warunkach zabudowy. W dokumentach tych zawarte są wskaźniki możliwości zabudowy działki i na ich podstawie można oszacować wielkość rozbudowy. Ponadto należy przeanalizować możliwości rozbudowy pod kątem uwarunkowań środowiskowych i konieczności uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Rozbudowa istniejącej hali przemysłowej jest więc inwestycją odrobinę bardziej skomplikowaną niż zabudowa pustej działki lub realizacja kolejnego, niezależnego obiektu na działce. Należy szczegółowo sprawdzić istniejący obiekt pod kątem możliwości technicznych i funkcjonalnych rozbudowy. Działania te powinny poprzedzić wykonanie projektu budowlanego i dać obraz Inwestorowi, jak inwestycja będzie przebiegała i z jakimi ograniczeniami należy się liczyć. Nie są to jednak kwestie bardzo skomplikowane, czy powodujące że należy takiej inwestycji się obawiać.

Tego typu przedsięwzięcia są realizowane przez większość firm i świadczą one o ich rozwoju, a profesjonalne Biuro Projektowe, wyspecjalizowane w wykonywaniu projektów obiektów przemysłowych na pewno będzie dużym wsparciem przy realizacji dokumentacji dla w/w obiektów przemysłowych.